Underhållsarbete Ripstigen 6 och 8 kommer att ske onsdag 13 januari samt 14 januari

UNDERHÅLLSARBETE

 

Vi har har ett läckage på värmekulverten mellan Ripstigen 6 och 8, och vi tvingas att byta densamma omgående.

Arbetet kommer att påbörjas med grävning onsdag den 13 januari.

Vi har tidigare informerat om att det innebär stopp på värme och vatten under onsdagen men det har blivit ändrat och bytet kommer att ske torsdagen den 14 januari och innebär stopp i leverans av värme och vatten under torsdagen till fastigheten på Ripstigen 8.
Vi hoppas dock att vi skall undvika att stänga av kallvattnet men för säkerhets skull ber vi Er att tappa upp lite vatten för matlagning och spolning i wc -stol.

Tillgängligheten till gården kommer att vara mycket begränsad i samband med bytet. Vid akut situation kan anslutning ske via gång- och cykelväg söder om området.

Vi hoppas att Ni har förståelse för de störningar som uppkommer i samband med arbetet och om Ni har frågor ber vi Er att kontakta oss på tel. 0281/75400.


Vansbro 2021.01.13
Stf Vansbrohem