Brandsäkerhet

 

Det är viktigt att du skyddar dig och dina grannar mot brand.

Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning.

 

Om det börjar brinna är det viktigt att agera direkt!

Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.
Varna = Varna alla som hotas av branden.
Larma = Larma 112.
Släck = Släck branden om du tror att du klarar de

Viktig information från Msb.se  Klicka här : Skydda dig och dina grannar mot brand

 

Brandvarnare är ett måste i varje lägenhet En bild på brandvarnare

Därför är alla våra lägenheter utrustade med minst en brandvarnare.

Hyresgästen ansvarar för kontroll av funktion.

Du testar den genom att använda testknappen.

Fungerar den inte är det viktigt att göra en felanmälan på tel. 0281-75400.

Är den trasig byter vi ut den kostnadsfritt. 

Håll trapphuset fritt från brännbart material En bild på entré i trapphus

Ett trapphus är en utrymningsväg och ska hållas fri så att räddningstjänsten kan komma fram om det skulle behövas.

Barnvagnar, skor, leksaker eller cyklar får därför aldrig lämnas i trapphuset eller entrén. Inte heller soppåsar, möbler eller andra saker.

Detta gäller även källargångar och utanför förråd.

I vissa trapphus finns det avsedda utrymmen för rullatorer.

Cyklar förvaras endast i cykelställ utanför, alternativt på annan anvisad plats som cykelbod.

Barnvagnar förvaras i cykelboden.

Dörrar till källare och vind ska hållas låsta

Brandfarliga ämnen får inte förvaras i dessa utrymmen.

Tänk på att inget får förvaras i vinds- och källargångar.

Lämna aldrig köket när du lagar mat

Fett och olja kan börja brinna om temperaturen blir för hög.

När du steker eller friterar ska du därför alltid ha ett lock till hands.

En brand på spisen måste kvävas och det gör du enklast med locket som hör till pannan eller grytan.

Ha alltid uppsikt när du grillar

Det är endast tillåtet med elgrill på balkongen.

Kolgrill är tillåtet på gården om man håller avstånd till grannar så de inte störs av oset.

Lämna aldrig din grill utan tillsyn och ha alltid en stor hink med vatten i närheten så du snabbt kan släcka om olyckan skulle vara framme.

Var också uppmärksam på att inte vara i närheten av träd och buskar som lätt kan ta eld från en gnista.

Släng aldrig fimpar på marken

Glöden från en cigarettfimp kan orsaka brand och stor fara.

Ha som vana att alltid slänga din släckta fimp i en askkopp.

Hemförsäkring

Enligt ditt hyresavtal är du skyldig att ha en hemförsäkring så länge du bor hos oss.

En hemförsäkring kan inte skydda dig mot brand, men om en olycka händer är det bra att ha en försäkring som täcker det som kan gå förlorat.

Försäkringen täcker skador på dina ägodelar och kan till exempel hjälpa dig med en tillfällig bostad om det skulle ske en större skada på fastigheten.