Här finns en broschyr om sopsortering (pdf 2.71 MB)  klicka här