Rivning av hus på Järnvägsgatan 14

En bild på fastigheten Järnvägsgatan 14
Vansbrohem river för att möjliggöra framtida nyproduktion av flerfamiljshus

Mellan vecka 47 och 49 kommer Crrex AB att riva byggnaderna på Järnvägsgatan 14 för Vansbrohem.

Under arbetena kommer bland annat rivning och grävning att utföras vilket kommer medföra störningar både genom ljud och vibrationer och till viss del damm.

Rivningen utförs för att möjliggöra en byggnation av ett framtida flerfamiljshus på fastigheten.

Vid frågor kontakta oss på 0281-754 00 eller stiftelsen@vansbrohem.se

Skiss över nyproduktion