Återställning av brandskada Tallvägen

Arbete pågår för närvarande med återställning av yttertak och balkongtak.