Situationen i Europa

På grund av rådande säkerhetsläge finns aktuell information att läsa på:

Krisinformation

MSB