Bergvärme Norrgården och Sörgården

Vi har nu påbörjat arbetet med installation av Bergvärme på Sörgården och Norrgården i Äppelbo.

Arbetet med borrning och grävning kommer att pågå under vecka 11 - 14.

Åtgärden görs för att minska energiförbrukningen och därigenom sänka våra kostnader.