Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll - HLU

Prästkragar i vas

I samband med hyresförhandlingarna i december 2021 träffades en överenskommelse mellan

Vansbrohem och Hyresgästföreningen om att avsluta modellen för lägenhetsunderhåll HLU.

 

Överenskommelsen innebär följande:

  • Hyresgästens möjlighet till att beställa HLU avslutas i och med beställning avseende år 2022.
  • Rabatter för avstått underhåll skall fasas ut snarast möjligt
  • Bedömning av framtida lägenhetsunderhåll bestäms utifrån besiktningar
  • I samband med avflyttning fasas ev. rabatt ut helt

Nuvarande hyresrabatter för avstått lägenhetsunderhåll kommer att avvecklas genom en utfasning med 100:-/månad från den 1 juli varje år tills dess att rabatten har fasats ut helt, med start 1 juli 2023.

Detta innebär att om man idag har en rabatt på ex. vis 350:-/månad så kommer denna att minskas med 100:- från 1 juli 2023, ytterligare 100:- från 1 juli 2024 resp. 1 juli 2025, samt resterande 50:- från 1 juli 2026. Är rabatten i dag max 100:-/månad så försvinner den helt från 1 juli 2023.

Har du frågor med anledning av ovanstående ber vi dig att kontakta oss på tel. 0281-75400.