Återställning av brandskada Tallvägen

Byte av yttertak på Tallvägen

Under augusti 2022 hade vi ett brandtillbud i bostadsområdet på Tallvägen i Vansbro. Branden startade i anslutning till en av lägenheterna och spred sig även upp på vinden i samma byggnad. 
Räddningstjänsten tillkallades och fick ganska snabbt kontroll över branden. 
Orsaken till branden har inte kunnat fastställas och utredningen är nedlagd av polisen. 

Skadorna som uppstod av branden blev ganska omfattande då fyra av lägenheterna påverkades samt byggnadens yttertak blev eldskadat. Just nu pågår utbyte av yttertak och lite kompletterande arbeten med balkongerna som hör till den brandskadade delen av huset. Parallellt med detta så pågår också återställning av de brandskadade lägenheterna.

Vansbrohem planerar att arbetena med yttertaket kommer att vara klart runt februari 2023. Lägenheterna som omfattades av branden planeras vara klara under april 2023.