Underhåll/lägenhet

 

Vi har en överenskommelse med Hyresgästföreningen om underhållsåtgärder i våra lägenheter, HLU Hyresgäststyrt Lägenhets Underhåll

 

I och med detta bestämmer Du själv hur mycket underhåll vi ska göra i Din lägenhet och vilket år vi ska göra det.

Vi planerar att utföra målning/tapetsering vart 12:e år och golvarbeten vart 20:e år.

Inför varje nytt år får hyresgästerna ett utskick där det framgår status på underhåll i sin lägenhet.

Du väljer sedan mellan planerat underhåll, tidigarelagt underhåll eller att vänta med underhåll.

Om du väntar med planerat underhåll får Du hyresrabatt.

Våra fastighetsskötare ansvarar för inre och yttre reparationer samt skötsel av utemiljön.

BEKVÄMT - vi sköter huset. Du får mera fritid.