Skadegörelse

Vi har fått anmälningar om att det förekommit skadegörelse och sabotage i källare m.m. i flera av våra fastigheter i centrala Vansbro.

Vi uppmanar alla hyresgäster att  hjälpa oss att förhindra att detta skall fortsätta genom att tillse att 

samtliga dörrar till källare m.m. hålls låsta samt att entrédörrar går i lås på kvällen.

Vi vill även att Ni anmäler till oss omedelbart på tel. 0281-75400 om Ni har blivit drabbad eller sett något misstänkt i källare m.m.